Индикативна програма за организиране на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други прояви в България по дейност 2 „Организиране в България на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други прояви за създаване на бизнес партньорства “ за периода 2019 г. – 2020 г., утвърдена на 24.02.2020 г.

Индикативна програма за организиране на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други в България по дейност 2 „Организиране в България на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други прояви за създаване на бизнес партньорства“ за периода 2019 г. – 2020 г.
Страницата е редактирана последно на: 11.09.2020
Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: