Одобрени предприятия за участие в 53-то специализирано изложение СТРОЙКО ЕКСПО 2020, което ще се проведе в периода 25-29.03.2020г. в НДК, София


Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 “Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент и утвърдена Индикативна програма за периода 28.06.2019-28.06.2021 г., Агенцията организира индивидуални участия за 53-то специализирано изложение СТРОЙКО ЕКСПО 2020, което ще се проведе в периода 25-29.03.2020 г. в НДК, София. Одобрени да вземат участие са следните МСП:

 • „Аутомейшън плюс“ ЕООД
 • „Марин Батуров“ ЕООД
 • „Бетамарк“ ЕООД
 • „Стефан Вълчев 2005“ ЕООД
 • „Ива 88 ИТ“ ЕООД
 • „Чародеец“ СД
 • „Камчийски дъб“ ООД
 • „Инновастил“ ЕООД
 • „Пиринпласт“ АД
 • „Елвиа“ ЕООД
 • „Карина пласт 2006“ ООД
 • „ЕкоПур Технолоджи“ ЕООД

Страницата е редактирана последно на: 05.03.2020
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube