Конкурс за главен експерт в отдел “Финансов мониторинг на проекти”, Главна дирекция РМСП

Конкурс за главен експерт в отдел “Финансов мониторинг на проекти”, Главна дирекция РМСП

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс, за длъжността Главен експерт в отдел “Финансов мониторинг на пректи”, в Главна дирекция РМСП.

Списък на допуснатите до интервю кандидати, от проведения първи етап на конкурс за главен експерт в отдел “Финансов мониторинг на проекти”, Главна дирекция РМСП.

Формуляр за окончателни резултати от конкурса за главен експерт “Финансов мониторинг на проекти”, в главна дирекция РМСП.
Страницата е редактирана последно на: 29.05.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: