ИАНМСП със специални мерки за подкрепа на българските предприятия в условията на икономическата обстановка, породена от налагането на превантивните мерки срещу разпространението на COVID-19

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия предприема специални мерки за подкрепа на българските компании, които изпитват затруднения в осъществяването на своята дейност, породена от икономическата обстановка в страната и Европа, възникнала във връзка с налагането на превантивни мерки срещу разпространението на вируса COVID-19 (Коронавирус).

“Осъзнаваме, че мерките, които правителствата не само у нас, но и по света взимат във връзка с ограничаването на разпространението на новия Коронавирус, могат да причинят различни по вид затруднения на българските предприятия. В тази връзка искам да се обърна към тях с призив да се възползват от услугите на Агенцията, която има възможност да им окаже помощ в отговор на предизвикателствата на настоящата световна икономическа обстановка. ИАНМСП има готовност да отговори на запитванията на българските фирми, както и да им помогне в разрешаването на затрудненията при извършването на тяхната дейност, за да се минимизират щетите върху българската икономика”, коментира изпълнителният директор на ИАНМСП г-н Бойко Таков.

Представителите на българските предприятия могат да се обръщат към експертите на Агенцията, които да им окажат помощ при затруднения, свързани със спрени или забавени доставки от национални, европейски и световни контрагенти. Също така, служителите на ИАНМСП ще съдействат на българските компании за намиране на нови релевантни пазари и чуждестранни партньори чрез активен контакт със Службите за търговско-икономически въпроси към Министерство на икономиката. 

Агенцията ще отговаря на запитванията на фирмите относно икономическата обстановка на световните пазари и ще се грижи за навременната им консултация относно действията, които биха могли да предприемат, в случай, че дейността им е засегната от осъществяването на превантивните мерки срещу COVID-19.

Българските фирми могат да се обръщат към Агенцията на следните контакти: 

гр. СОФИЯ – 1000, ул. „Леге“ № 2-4

Електронна поща: office@sme.government.bg

телефон: 02/ 940 7940

Факс: 02/ 940 7993
Страницата е редактирана последно на: 11.03.2020
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube