GECF: “Обзор на глобалните перспективи на природния газ 2050”

Форумът на страните-износителки на газ “ФСИГ/GECF” в края на фервуари представи 4-тото издание на “Обзора на глобалните перспективи на природния газ 2050”. Прогнозният доклад обхваща следните теми: международни икономически и енергийни ценови перспективи; развитие на енергийните политики и тенденциите за намаляване на вредните емисии; производство и развитие на инфраструктурата на природен газ; търсене и предлагане на природен газ в световен мащаб; сценарии за развитието на газовия пазар.

GECF е международна правителствена организация със седалище в гр. Доха на водещи страни-производители и износители на газ, създадена с цел обмен на опит и информация, повишаване на нивото на координация и засилване на сътрудничеството между държавите-членки. Форумът също така се стреми да изгради механизъм за по-ефективен диалог между производители и потребители в името на стабилността и сигурността на търсенето и предлагането на световните пазари на природен газ. Сред целите на организацията са и подкрепа на суверенните права на своите членове по отношение експлоатацията на ресурсите им от природен газ и възможностите им да развиват, съхраняват и използват тези ресурси в полза на своите народи, чрез обмяна на опит, информация и координация по въпроси, свързани с природния газ.

Държави-членки на форума са: Алжир, Боливия, Египет, Екваториална Гвинея, Иран, Либия, Нигерия, Катар, Русия, Тринидад и Тобаго, Обединените арабски емирства и Венецуела. Със статут на наблюдатели са Ангола, Азербайджан, Ирак, Казахстан, Норвегия, Оман и Перу.

За изработването на анализа са използвани прогнозни данни и сценарии, посредством GECF Global Gas Model и отразява възгледите на експертната група на Форума, а не на страните-членки и страните със статут на наблюдатели.

GECF: “Global Gas Outlook 2050”

          Информацията е предоставена от г-н Константин Ненков, ръководител на СТИВ-Доха

 
Страницата е редактирана последно на: 19.03.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: