Заповед РД-16-24/23.03.2020 г. спиране на обявените конкурси.

Заповед РД-16-24/23.03.2020г.
Страницата е редактирана последно на: 11.05.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: