НАСОКИ В ПОЛЗА НА МСП В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в партньорство със SAP Bulgaria публикува нов информационен портал на сайта си, чрез който представителите на българският бизнес могат да се информират за редица публични инструменти за финансова подкрепа, за правителствените мерки за задържане на персонал и обезщетение на наетите лица, както и за важни нормативни документи, свързани с извънредното положение в страната.

В новата страница могат да бъдат открити и редица анализи и препоръки за бизнеса, изправен пред предизвикателствата на икономическата ситуация, породена от превантивните мерки срещу разпространение на COVID-19, както и информация за компаниите в страната, произвеждащи лични предпазни средства и дезинфектанти.

Порталът предоставя и форма за обратна връзка, като екипът на ИАНМСП призовава българските микро, малки и средни предприятия да дават своето мнение и да изказват своите нужди с цел подобряване на услугата.

Можете да влезете в онлайн порталът от тук.
Страницата е редактирана последно на: 15.09.2020
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube