Международен търг за внос на хлебна пшеница в Сирия

От посолството на Сирийската Арабска република в София е постъпила информация за стартиране на тръжна процедура за внос на 200 т мека хлебна пшеница за задоволяване на местните нужди. Условията за участие са публикувани в Приложения документ

При необходимост от допълнителна информация или съдействие за участие в международния търг заинтересованите български компании могат да се обърнат към  ръководителя на СТИВ-Дамаск г- н Михаил Аргатски:

Teл. (+963 11) 445 40 39

Moб.тел.  (+963) 950 006 007

E-mail : margatski@mi.government.bg
Страницата е редактирана последно на: 16.04.2020Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: