Бойко Таков: Работим по анализ, който ще представя релевантни за българските компании пазари съобразно ситуацията с COVID-19

 

“Към момента ИАНМСП работи съвместно с Института по пазарна икономика по изготвянето на анализ, който да покаже релевантните за българските компании пазари по различни сектори. Проектът стартира още в началото на годината, но ситуацията с разпространението на COVID-19 забави дейностите по изготвянето му, но очакваме скоро да бъде готов и да представи пазарите, на които могат да излязат родните производители и то в условията на настоящата икономическа обстановка, породена от коронавируса”, коментира изпълнителният директор на ИАНМСП г-н Бойко Таков по време на Националния бизнес уеб форум 2020, подкрепен от Агенцията и организиран от Обединени бизнес клубове, чиято тема бе “Мерките в подкрепа на бизнеса”.

Той допълни, че информация за мерките, взети от българското правителство, може да бъде намерена в новото приложение на сайта на ИАНМСП, разработено специално за подкрепа на МСП в условията на COVID-19, в което може да бъдат открити още анализи и полезна информация за компании, произвеждащи дезинфектанти и лични предпазни средства. 

Г-н Таков добави, че финансовите механизми, които Агенцията изпълнява, не са кризисни, но в условията на COVID-19 ще бъдат от изключителна помощ за компаниите, защото са насочени именно към намирането на нови пазари чрез проектите за интернационализация на предприятията като търговски мисии, бизнес форуми и участие в световни търговски изложения. 

Агенцията може да подпомага компаниите и чрез ваучерната схема за предоставяне на ИКТ услуги, където ресурсът е близо 9 млн. Лева и индикативната ни цел е да подкрепим 450 предприятия, както и единадесета сесия на Национален иновационен фонд с бюджет от над 5 млн. Лв., допълни изпълнителният директор на ИАНМСП.

Освен изпълнителния директор на ИАНМСП в събитието участие взеха още г-жа Лилия Иванова – зам.-министър на икономиката, отговарящ пряко за Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”, г-н Илия Лингорски – главен икономист на Българска банка за развитие, както и г-жа Ангелина Тодорова, директор управление “Проектна информация и финансиране”, Фонд на фондовете.

Зам.-министърът на икономиката г-жа Лилия Иванова даде допълнителна информация за анализа на министерството за засегнатите от кризата сектори, както и за процедурата “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансирана по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”.

Тя информира, че стокообменът между едни от най-големите външнотърговски партньори на страната като Италия и Германия, както и от съседните страни спада и рефлектира върху МСП. Анализ на Министерство на икономиката показва, че секторите на машиностроене, текстил, електроника, химическа индустрия, аутомотив, туризъм, търговия, култура, спорт, преработваща индустрия, енергетика и строителство ще бъдат едни от най-засегнатите от кризата. 

Мярката по ОПИК ще подпомогне малкия и средния бизнес с над 173 милиона лева, като ще бъдат подпомогнати предприятия с до 50 служители, регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперации, информира тя, като допълни, че кандидатстването ще се извършва изцяло по електронен път, като помощта за предприятия ще бъде в размер на от 3 до 10 хиляди лева за допустими разходи като суровини, консумативи, външни услуги, осигуровки и заплати.

Г-н Лингорски от своя страна даде повече информация за проектът на портфеилни гаранции, който ББР предоставя чрез търговските банки, като каза, че инструментът е насочен изцяло към малки и средни предприятия, очаква се да се възползват най-силно засегнатите – туризъм, транспорт, логистика и други. Максималният размер на гаранцията ще бъде 80% от формираните от банките портфейли и няма да надвишава 300 000 лв., допълни той. Гратисният период ще бъде до 36 месеца, а кандидатстването е до 23 декември 2020, обясни експертът. 

Представителят на Фонда на фондовете г-жа Ангелина Тодорова заяви, че целта на финансовите инструменти в подкрепа на бизнеса, взети от правителството, е те да се завъртят в икономиката, като общият размер на финансирането е в размер на 4,5 милиарда лева.

 
Страницата е редактирана последно на: 01.05.2020
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube