SMEs Webinars: След COVID-19 – Производство по стабилизация на 12 май от 17.30 часа

 

Поредното издание на серията уебинари на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия SMEs Webinars ще представи темата за производството по стабилизация с цел облекчаване на финансовото състояние на търговците, изправени пред предизвикателствата на икономическата ситуация, породена от COVID-19.

На 12 май от 17.30 часа адвокатите г-жа Аделина Манова и г-жа Пламена Момчева от кантора “Велчевски и партнърс” ще представят целият процес по съставяне на молба за производството, финансовата и икономическата обосновка на документа, както и последиците от постановлението и начина на взаимодействие с управителните органи на търговеца.

В рамките на един час юристите ще дадат ценни съвети на всички заинтересовани представители на българския бизнес, а в специален панел за въпроси ще дадат отговори на запитванията на зрителите.

Събитието ще бъде открито от изпълнителния директор на ИАНМСП г-н Бойко Таков, като зрителите ще имат възможност да зададат своите въпроси и към него във връзка с дейностите на Изпълнителната агенция.

Всички събития от поредицата SMEs Webinars са напълно безплатни и достъпни чрез кратка регистрация тук: https://event.webinarjam.com/register/24/py313sx7

 

ПРОГРАМА:

 

  • Кратка характеристика на производството, какво представлява, кога е въведено в българското законодателство; кои лица могат да се възползват от него. Съпоставка с други сходни институти.

 

  • Цел на производството

Разглежда се основната идея на производството по стабилизация и начина, по който се облекчава финансовото състояние на търговеца. Кога е точният момент за депозиране на подобна молба. Отношения с кредиторите на търговеца.

 

  • Как протича производството – компетентен съд, легитимирани лица, актове, с които се произнася съда;

 

Прави се характеристика на производството съгласно законовите разпоредби и ограничената съдебна практика. Посочват се участниците в производството, кои са легитимираните лица и как те защитават своите интереси. Разглеждат се различните актове, с които съда се произнася в производството и възможностите и редът за тяхното обжалване. 

 

  • Финансова и икономическа обосновка на молбата за откриване на производство по стабилизация – финансови показатели, понятието неплатежоспособност, план за стабилизация;

 

Разглежда се какви икономически данни трябва да се посочат в молбата за откриване на производството по стабилизация. Какво следва да съдържа планът за стабилизация и редът по който същият се приема от кредиторите на дружеството.

 

  • Последици от откриването на производство по стабилизация. Фигурата на довереното лице и начина на взаимодействие с управителните органи на търговеца.

 

Какво следва при постановяване на определение за откриване на производство по стабилизация за търговеца и за неговите кредитори. Довереното лице и неговите правомощия. Отчетност и надзор. Последици във връзка с изпълнението и/ или неизпълнението на приетия план за стабилизация.

 
Страницата е редактирана последно на: 13.05.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: