Национално участие в международна изложба на стоки и услуги от Китай и страните от Централна и Източна Европа – China–Central Eastern European Countries Expo Ningbo 2020 г., гр. Нинбо, Китай

 

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ има удоволствието да Ви покани да вземете участие в Международната изложба на стоки и услуги от Китай и страните от Централна и Източна Европа  – China–Central Eastern European Countries Expo Ningbo 2020, в гр. Нинбо, Китай.

Изложбата се организира и е под патронажа на Министерството на търговията на Китай, Общинското правителство на гр. Нинбо и Правителството на провинция Джъдзян, Китай. Изложбата на стоки и услуги от ЦИЕ се провежда традиционно всяка година и е в продължение на проведената на 26 ноември 2013 г. в гр. Букурещ, Румъния, среща на правителствените ръководители на страните от Централна и Източна Европа и Китай. Организацията на проявите е заложена в приетите по време на срещата „Насоки за развитие на сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа”. Целта на изложбата е запознаване на китайските делови среди и потребители с продукцията от страните от Централна и Източна Европа, с възможностите за взаимни инвестиции, коопериране, технологично сътрудничество и търговия.

Изложбата е от общ характер, като ИАНМСП ще организира за седми пореден път Българско национално участие.

През 2019 г. участие в изложбата взеха 17 български предприятия от сектори козметика, парфюмерия и етерични масла, ХВП, винарство и лозарство, които бяха разположени на национален щанд от около 216,00 кв.м.

Поради създалата се обстановка в Китай и Света относно пандемията с COVID-19, изданието през 2020 г. на Международната изложба на стоки и услуги от Китай и страните от Централна и Източна Европа  – China–Central Eastern European Countries Expo Ningbo  ще се проведе на този етап през онлайн платформата на изложбата.

След като ИАНМСП одобри българските фирми за участие в изложбата, ще ги регистрира в платформата, чрез която онлайн изложителите ще имат възможност за презентация на техните продукти и услуги, както и възможност за електронно договаряне относно коопериране и сделки с потенциални партньори.

С потенциал за износ и широко присъствие на китайския пазар са стоки, които са традиционни за България и с които тя е известна на пазарите в Азия като: български вина и храни, мляко и млечни продукти, козметични продукти и етерични масла, розово масло, продукти на химическата промишленост и др.

Перспективни области са електрониката и електротехниката, информационните технологии и научно – изследователската и развойната дейност, машиностроенето, автомобилостроенето, хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство, фармацевтиката, текстилната промишленост и др. На изложбата участие не могат да вземат производители на картофи, пшеница и месо и др.

Кандидатстването и одобрението за участие на Изложба на стоки от страните от Централна и Източна Европа – China–Central Eastern European Countries Expo Ningbo 2020, се извършва чрез подаване на

 

Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно и подпечатана с печата на предприятието.

 При интерес за участие в изложбата на стоки и ускуги от страните от Централна и Източна Европа China–Central Eastern European Countries Expo Ningbo 2020, най-късно до 29.05.2020 г., (петък) предприятието може да подаде заявка в деловодството на ИАНМСП, ул. „Леге” 2-4, 1000 София, по куриер или с електронен подпис на управителя на официалния електронен адрес на Агенцията: office@sme.government.bg

Заявка, подадена в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване нe се разглежда. При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в деловодството на ИАНМСП.

За допълнителна информация може да се обръщате към г-н Траян Трендафилов, главен експерт в отдел „МИК”, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7981, e-mail: t.trendafilov@sme.government.bg и г-жа Кристин Житарска, старши експерт в отдел „МИК”, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7986, e-mail: k.zhitarska@sme.government.bg.
Страницата е редактирана последно на: 14.05.2020
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube