Онлайн конгрес за биоикономика Баден-Вюртемберг

Третото издание на Международния конгрес за биоикономика Баден-Вюртемберг, който трябваше да се състои на 21-22 септември в гр. Щутгарт, ще се проведе в онлайн формат.

 

Организаторът, Biopro Baden-Württemberg GmbH, отправи покана за участие с презентация или постер на една от следните теми:

– Интелигентни системи за производство на селскостопански и хранителни продукти;

– Приложение на многостранния потенциал на микроорганизмите и ензимите за кръгова биоикономика;

– Приложение на концепцията за биологични рафинерии;

– Концепции и системи за биоинтелект;

– Нови материали и иновативни продукти от биомаса;

– Преход към устойчива биоикономика.

Ще се организира и виртуална индустриална изложба, в рамките на която компанията може да представи своите продукти.

При интерес за участие може да се обърнете към:

Тереза Мутафова, t.mutafova@sme.government.bg, тел.: 02 940 79 88

Допълнителна информация относно събитието и програмата може да получите тук

www.biooekonomie-bw.de

 
Страницата е редактирана последно на: 20.05.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: