Конкурс за Главен експерт в отдел “Финансов мониторинг на проекти”, в Главна дирекция РМСП

Конкурс за Главен експерт в отдел “Финансов мониторинг на проекти”, в Главна дирекция РМСП

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжност главен експерт в отдел “Финансов мониторинг на проекти”, в главна дирекция РМСП

Списък на допуснатите до интервю кандидати от проведен първи етап на конкурс за главен експерт в отдел “Финансов мониторинг на проекти”, в главна дирекция РМСП

Формуляр за окончателни резултати на кандидати от конкурс за главен експерт в отдел ФМП, в главна дирекция РМСП
Страницата е редактирана последно на: 29.06.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: