ПОКАНА за обществено обсъждане на проекти за изменение и допълнение: „Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд – 2019“, „Правилник за оценка на проектни предложения по схема “Подпомагане на научноизследователска и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“ и „Процедура за административно и финансово отчитане на проекти по Националния иновационен фонд“

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с предстоящо обявяване на 11-та конкурсна сесия на Националния иновационен Фонд (НИФ) и с цел постигане на максимална прозрачност в дейностите по  извършването на оценка, финансово управление, мониторинг и одит на проектните предложения, равнопоставеност на кандидатите, както и ясно разписани правила и процедури при администрирането на конкурса, ИАНМСП представя за обществено обсъждане следните документи:

Срок за представяне на предложения – от 10.00 ч. на 04.06.2020г. до 17.30 ч. на 15.06.2020г. на е-mail адрес: nif11@sme.government.bg
Страницата е редактирана последно на: 06.08.2021
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube