ИАНМСП стартира процедурите за избор на одитори и независими експерти за 11-та конкурсна сесия на Национален иновационен фонд

 

Изпълнтелната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) обявява, че от 8 юни 2020 стартира процедурата за избор на одитори, които да бъдат включени в списък, от който да бъде определен съставът на Звеното за контрол на Националния иновационен фонд, както и процедурата за избор на независими експерти за 11 (единадесета) конкурсна сесия на Фонда.

Пълна информация относно процедурите ще откриете тук:

Целта на Националния иновационен фонд, който ИАНМСП менажира над 10 години, е да подпомогне реализирането на нови иновационни технологии,процеси, продукти и услуги или да спомогне за значителното усъвършенстване на съществуващи такива, чиито резултат да доведе до увеличаване на обема на производството, подобряване на качеството на произвежданите стоки или услуги и намаляване на използваните ресурси в предприятията.

Тазгодишната единадесета конкурсна сесия на НИФ ще финансира проекти за над 5 милиона лева, насърчавайки научноизследователската и развойна дейност в страната, като част от мисията на ИАНМСП за увеличаване на инвестициите в българските предприятия и увеличаване на техния износ.

В своите предходни 10 конкурсни сесии Фондът е подкрепил развитието на над 500 проекта с над 90 милиона лева в сферите на информационните и комуникационните технологии, мехатрониката, биотехнологиите, творческата и развлекателната индустрия и други.

 

 

 

 

 
Страницата е редактирана последно на: 08.06.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: