Конкурс за старши експерт в отдел ИРП, в Главна дирекция РМСП

Конкурс за старши експерт в отдел “Инструменти за развитие на предприятията”, в Главна дирекция РМСП

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжност старши експерт в отдел “Инструменти за развитие на предприятията”, в главна дирекция РМСП

Списък на допуснатите до интервю кандидати от проведен първи етап на конкурс за длъжност старши експерт в отдел “Инструменти за развитие на предприятията”,  в главна дирекция РМСП

Формуляр за окончателни резултати на кандидати от конкурс за старши експерт в отдел “Инструменти за развитие на предприятията”, в главна дирекция РМСП
Страницата е редактирана последно на: 10.07.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: