Конкурс за младши експерт в отдел МИК, в дирекция ИМСП

Конкурс за младши експерт в отдел “Международни изложби и конференции”, в дирекция ИМСП.

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за младши служител в отдел “Международни изложби и конференции”, в дирекция ИМСП.

Списък на допуснатите до интервю кандидати  от първи етап на изпит за младши експерт в отдел “Международни изложби и конференции”, в дирекция ИМСП.

Формуляр за окончателните резултати на кандидати от конкурс за младши експерт в отдел “Международни изложби и конференции”, в дирекция ИМСП.
Страницата е редактирана последно на: 17.08.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: