България е шестият най-голям износител на електрически велосипеди в Европа

Бойко Таков: Международно изследване и идентифициране на потенциални пазари за експортен растеж на българските МСП в избрани сектори ще спомогне за адаптацията на българския бизнес в новите икономически условия

Министерство на икономиката, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Институтът за пазарна икономика представиха основните изводи от изготвеното от ИПИ Международно изследване и идентифициране на потенциални пазари за експортен растеж на българските МСП в избрани сектори.

Във връзка със спазването на мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19 събитието се проведе изцяло онлайн в платформата ZOOM, като участие взеха представители на работодателските и браншовите организации в страната, журналисти и представители на бизнеса.

По време на събитието изпълнителният директор на ИАНМСП – организацията, инициатор на изготвянето на анализа, Бойко Таков, заяви, че данните са от изключителна полза за българския бизнес, защото показват възможностите за увеличаване на пазарния дял на българските МСП извън страната.

Ползите от анализа са много, но данните от него ще спомогнат най-вече за адаптирането на родните предприятия в новосъздалите се икономически условия от пандемията COVID-19, каза Таков пред гостите на събитието. За развитието на бизнеса е най-важно образованието, защото, за да се развие дадена компания, тя трябва да е наясно с всички възможности, които стоят пред нея. Това направихме съвместно с Министерство на икономиката и Института за пазарна икономика – постарахме се да анализираме и покажем на бизнеса накъде да се насочи особено в тази ситуация, допълни той.

Таков продължи с темата за неформалното образование на МСП у нас, като заяви, че скоро ще стартира и проект за изготвянето на серия видео-уроци, насочени към собствениците на малък и среден бизнес, които ще представят теми, свързани с интернационализация и начините за осъществяване на износ. Инициативата ще се осъществи в рамките на Експортен хъб България и с помощта на 16-те организации учредители – работодателски органиации, клъстери, висши училища и други.

Към момента Агенцията преразглежда организацията на търговските си мисии спрямо изводите от проведеното изследване, за да може да се постигне максимален ефект за увеличаване на износа, коментира изпълнителният директор на ИАНМСП, като добави, че сред новите инициативи на Агенцията е още организирането на онлайн бизнес форум със Саудитска Арабия – като страна с голям интерес към родната продукция.

Акцентите от изследването бяха представени от Лъчезар Богданов, главен икономист в ИПИ, който заяви, че Институтът се е фокусирал изцяло върху възможностите за малкия и среден бизнес в 54 продуктови групи с идентифициран висок потенциал, обхващащи 22% от общия износ на България през 2019 г. и пазарите им в 27 страни.

Най-голям износ страната ни реализира в Германия, Румъния, Италия, Франция, Гърция и Полша, като най-бърз ръст в износа в периода 2014-2019 г. бележат велосипедите и мотопедите с помощен двигател. В тази група износът за 2019 г. възлиза на 196 млн. долара, а ръстът за петгодишния период е 12232%.

„Също така България е шестият най-голям износител на електрически велосипеди в Европа“, заяви Лъчезар Богданов, като допълни, че групата на велосипедите е следвана от тази на гъстомерите, аеромерите и други подобни плуващи инструменти, където е отчетено завишение в износа от 1398% между 2014 и 2019 г.

България и други страни от региона на Централна и Източна Европа бързо заемат пазарен дял в доставките на някои електрически съоръжения и компоненти, включително акумулатори, печатни платки, ел. нагреватели, като в този сектор основните конкуренти са доставчици извън ЕС, предимно Китай и други страни от Азия, показва докладът, представен от Богданов. Страната ни също така се специализира в доставките на медицински и измервателни и измервателни инструменти, като заема исторически сериозните позиции в развити индустриални страни като Швейцария, САЩ и Япония.

Родните предприятия биха могли да се реализират успешно в страните-съседки, а именно: в Румъния с продажба и части за машини и автомобили, в Гърция – със стоки, обслужващи домакинства и туризъм като мебели, осветителни тела и др., в Сърбия и Северна Македония – с машини, съоръжения, електроуреди, резервни части, акумулатори и др.

Сред добрите възможности за реализация на българските МСП са пазарите в Мароко и Тунис като бързоразвиващи се икономики, Израел, която има нарастваща интеграция с икономиките на ЕС, ОАЕ, Саудитска Арабия, Република Корея и Виетнам.

Място в анализа намира и пандемията COVID-19 като отключващо явление за икономическа транформация. Ефектът от нея се очаква да доведе до увеличаване на автономността на индустрията в Европейския съюз във връзка с намаляване на зависимостта от доставки от Китай, което от своя страна ще пренасочи към по-близки производители на изделия за крайно потребление, налагане на защитни мита за широк кръг от стоки с произход Китай, въвеждане на нетарифни ограничения, като например изисквания за безопасност, налагане на нови стандарти и др.

Очакват се и промени в потребителските предпочитания като например увеличено търсене на велосипеди, средства за спорт и прекарване на свободно време, увеличено търсене на къмпинг екипировка и оборудване.

Промяна се очаква и в сферата на услугите, където електронните услуги ще вземат превес, за да се намали директния контакт между хората. Експериментът за дистанционна работа най-вероятно пък ще доведе до по-широкото и разпространение, което ще наложи промяна в местата за свързване с интернет – повишаване на надежността и скоростта. Рязкото ограничаване на бизнес пътуванията ще промени в значителна степен управленските практики, а развлекателната и онлайн индустрия ще увеличи потребителите си, включително създаването на игри, сочат възможните сценарии след пандемията.

Пълният анализ ще бъде публикуван официално на 29 юни, 2020 г., на официалната страница на ИАНМСП – www.sme.government.bg
Страницата е редактирана последно на: 29.06.2020
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube