Покана за участие в Международен панаир на книгата Frankfurter Buchmesse, 14.–18.10.2020 г., гр. Франкфурт, Германия


Във връзка с изпълнение на дейностите по Проект № BG16RFOP002-2.052-0002 „Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и в чужбина“ Ви информираме, че ИАНМСП организира национален щанд на Международен панаир на книгата Frankfurter Buchmesse, който ще се проведе в периода от 14 – 18 октомври 2020 г. в гр. Франкфурт, Германия.

Frankfurter Buchmesse е едно от най-значимите в света събития за издателската индустрия. В седемдесет и първото издание през месец октомври миналата година взеха участие 7 450 изложители от над 100 страни и около 300 000 посетители. Организатор е Frankfurter Buchmesse GmbH, дъщерно дружество на Германската асоциация на издателите и книготърговците.

Правителството на Федерална провинция Хесен взе решение за провеждане на Frankfurter Buchmesse 2020 и одобри подробен план със здравни и хигиенни мерки за осигуряване на безопасност за изложителите, посетителите и персонала в условията на пандемия. Изложението ще бъде комбинирано с дигитален формат, адресиран както към изложителите, така и към участници от цял свят, които ще се присъединят онлайн. Платформата предлага фирмени и продуктови презентации, събития и възможност за осъществяване на бизнес контакти.

ИАНМСП организира националното участие със 100% финансиране на разходите за:

  • Наем на изложбена площ;
  • Проектиране и изграждане на щанд;
  • Оборудване, обзавеждане, консумативи;
  • Регистрационни и медийни такси;
  • Пропуски за изложители.

Предприятието участник поема всичките си други разходи като:

  • Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
  • Командироване на представител/и (пътни, дневни, квартирни, застраховки);
  • Други услуги, заявени от участника към организатора на панаира.

Участието в международни панаири/ специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на https://minimis.minfin.bg/reportbulstat.aspx

Предприятието кандидат трябва да отговаря на следните условия:

Кандидатстването за участие се извършва съгласно Правилата за кандидатстване с подаване на следните документи:

За допълнителна информация може да се обръщате към:

Крайният срок за подаване на заявка е 08 юли 2020 г. (сряда).

Документите се изпращат до:

  • Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Деловодство, ул. Леге 2-4, 1000 София;
  • С електронен подпис на официалния електронен адрес на ИАНМСП office@sme.government.bg

 

 

 

Страницата е редактирана последно на: 29.06.2020
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube