Покана за участие в Международен панаир за мебели и обзавеждане imm cologne, 18.–24.01.2021 г., гр. Кьолн, Германия


Във връзка с изпълнение на дейностите по Проект № BG16RFOP002-2.052-0002 „Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и в чужбина“ Ви информираме, че ИАНМСП организира национален щанд на Международен панаир за мебели и обзавеждане imm cologne, който ще се проведе в периода от 18 – 24 януари 2021 г. в гр. Кьолн, Германия.

Изложението imm cologne е едно от най-значимите в света събития за мебелната индустрия. В последното издание тази година взеха участие около 1 200 изложители от 53 страни и 128 000 посетители. Участието на българските производители на мебели е успешно и с много добри резултати под формата на конкретни договори и контакти с бизнес партньори от цял свят.

ИАНМСП организира националното участие със 100% финансиране на разходите за:

  • Наем на изложбена площ;
  • Проектиране и изграждане на щанд;
  • Оборудване, обзавеждане, консумативи;
  • Регистрационни и медийни такси;
  • Пропуски за изложители.

Предприятието участник поема всичките си други разходи като:

  • Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
  • Командироване на представител/и (пътни, дневни, квартирни, застраховки);
  • Други услуги, заявени от участника към организатора на панаира.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на https://minimis.minfin.bg/reportbulstat.aspx

Предприятието кандидат трябва да отговаря на следните условия:

Кандидатстването за участие се извършва съгласно Правилата за кандидатстване с подаване на следните документи:

За допълнителна информация може да се обръщате към:

Крайният срок за подаване на заявка е 17 юли 2020 г. (петък).

Документите се изпращат до:

  • Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Деловодство, ул. Леге 2-4, 1000 София;
  • С електронен подпис на официалния електронен адрес на ИАНМСП office@sme.government.bg

 

Страницата е редактирана последно на: 30.06.2020
Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: