Международна изложба за ХВП и ХоРеКа – Specialty & Fine Food Asia, 28-30 септември 2021 г., Сингапур

 

Название на проявата: Specialty & Fine Food Asia
Описание: Specialty & Fine Food Asia е най-добрата специализирана платформа за производителите и доставчиците на гурме храни, които да се срещнат с ключови купувачи и бизнес партньори от хранителни услуги и хотелиерство в Югоизточна Азия. По време на изложбата ще се проведат съпътстващи изложби за хотелиерство и ресторантьорство, кафе и месни изделия.
Място на провеждане: Международен изложбен и конгресен център Sintec Singapore, Halls 401-403
Период на провеждане: 28-30 септември 2021г.
За допълнителна информация https://www.speciality-asia.com/Страницата е редактирана последно на: 13.07.2020
Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: