Удължаване на срока за подаване на документите за включване в Списъка с независими експерти

Във връзка с публикувана покана за участие в процедура за избор на независими експерти, които да бъдат включени като членове в Списъка на независимите експерти – по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания”, утвърден от министъра на икономиката:

С оглед предстоящо обявяване на единадесета конкурсна сесия на Националния иновационен фонд Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия удължава срока за подаване на документите за включване в Списъка с независими експерти до 17:30 ч. на 17.07.2020 г.

Изкискванията към кандидатите, както и документацията, необходима за подаване на кандидатура може да откриете на интернет страницата на ИАНМСП на адрес: https://www.sme.government.bg/?cat=291 .
Страницата е редактирана последно на: 06.08.2021
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube