ИАНМСП удължава срока за кандидатстване във връзка със стартирали процедури за избор на одитори и независими експерти за 11-та конкурсна сесия на Национален иновационен фонд

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) удължава срока до 17:30 часа на 17.07.2020 г. за подаване на документи по стартирала процедура за избор на одитори, които да бъдат включени в списък, от който да бъде определен съставът на Звеното за контрол на Националния иновационен фонд, както този по стартирала процедура за избор на независими експерти за 11 (единадесета) конкурсна сесия на Фонда.

Пълна информация относно процедурите ще откриете тук:

Целта на Националния иновационен фонд, който ИАНМСП менажира над 10 години, е да подпомогне реализирането на нови иновационни технологии, процеси, продукти и услуги или да спомогне за значителното усъвършенстване на съществуващи такива, чиито резултат да доведе до увеличаване на обема на производството, подобряване на качеството на произвежданите стоки или услуги и намаляване на използваните ресурси в предприятията.

Тазгодишната единадесета конкурсна сесия на НИФ ще финансира проекти за над 5 милиона лева, насърчавайки научноизследователската и развойна дейност в страната, като част от мисията на ИАНМСП за увеличаване на инвестициите в българските предприятия и увеличаване на техния износ.

В своите предходни 10 конкурсни сесии Фондът е подкрепил развитието на над 500 проекта с над 90 милиона лева в сферите на информационните и комуникационните технологии, мехатрониката, биотехнологиите, творческата и развлекателната индустрия и други.
Страницата е редактирана последно на: 09.07.2020
Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: