Национално участие в Китайския международен панаир за търговия с услуги – China International Fair for Trade in Services (CIFTIS), септември 2020г., гр. Пекин, КНР

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ към Министъра на икономиката, има удоволствието да ви покани да вземете участие в безплатното онлайн издание на Китайския международен панаир за търговия с услуги – China International Fair for Trade in Services (CIFTIS), гр. Пекин, КНР.

Китайския международен панаир за търговия с услуги – China International Fair for Trade in Services (CIFTIS), се организира под патронажа на Министерство на търговията на КНР и Администрацията на община Пекин. Предвижда се проявата да се проведе в началото на месец септември 2020 година. Изложението е едно от водещите в КНР по значимост съвместно с China International Import Expo и China Import Expo (Canton Fair).

По време на миналогодишното издание участие са взели над 200 международни участници и над 1 милион посетители.

Поради създалата се обстановка в Китай и света около пандемията COVID-19, изданието през 2020 г. на China International Fair for Trade ще се проведе през онлайн платформата на изложбата.

След като ИАНМСП одобри българските фирми за участие в изложбата, ще ги регистрира в платформата, чрез която онлайн изложителите ще имат възможност за презентация на техните продукти и услуги, както и възможност за електронно договаряне относно коопериране и сделки с потенциални партньори.

Кандидатстването и одобрението за участие на Китайския международен панаир за търговия с услуги – China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) 2020 се извършва чрез подаване на:

Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно и подпечатана с печата на предприятието.

 При интерес за участие в China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) 2020, в срок до 13.08.2020 г., (четвъртък) предприятието може да подаде заявка в деловодството на ИАНМСП, ул. „Леге” 2-4, 1000 София, по куриер или с електронен подпис на управителя на официалния електронен адрес на Агенцията: office@sme.government.bg

При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в деловодството на ИАНМСП.

За допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Магдалена Маджурова, старши експерт в отдел „МИК”, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7970, e-mail: m.madzhurova@sme.government.bg. или г-жа Александрина Иванова, младши експерт отдел „МИК“, ИАНМСП, тел: 02/  940 7976 email:  al.ivanova@sme.government.bg
Страницата е редактирана последно на: 17.08.2020
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube