Национален иновационен фонд: Подаване на документи онлайн (видео)

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия обявява старта на Единадесета конкурсна сесия на Националния иновационен фонд по схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания”.

Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ от Фонда в размер на до 500 000 лв. за проект могат да подават своите документи в конкурсната сесия от 17.08.2020 г. до 17,30 ч. на 17.09.2020 г. по електронен път с електронен подпис на интернет адрес https://edelivery.egov.bg/

Във видеото ще откриете подробни инструкции за работа с електронната платформа на Държавна агенция “Електронно управление”, чрез която се изпращат документите за кандидатстване в настоящата конкурсна сесия, както и информация относно тематичните области, размер на БФП и допустими разходи за проектите.
Страницата е редактирана последно на: 22.11.2021
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube