Въпрос №1-1 Интересуваме дали по схемата “Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“ може да се кандидатства за производство на развлекателна настолна игра? Вх. № 94-00-480 от 18.08.2020 г.

Отговор:

Съгласно чл. 20 ал. 1 Допустими за финансиране от НИФ са проекти от следните тематични области:

  1. Информатика и ИКТ
  2. Мехатроника и чисти технологии
  3. Индустрия за здравословен живот и биотехнологии
  4. Нови технологии в креативните и ре креативните индустрии

Съгласно чл. 20, ал. 6.1 от ПУСНИФ 2020 г., в тематична област „Нови технологии в креативните и ре креативните индустрии се включва:

Културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио.

Във връзка с гореизложеното следва, че можете да кандидатствате с проектно предложение за производство на развлекателна настолна игра.
Страницата е редактирана последно на: 18.08.2020
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube