Въпрос №1-2 Във връзка с обявената 11 конкурсна сесия на Национален иновационен фонд, имам следния въпрос по отношение на публикуваните документи за кандидатстване. Към момента документите за попълване – заявлението, декларациите, споразумението и Форма 2а са в pdf вариант. Планирате ли публикуването на документите във формат удобен за попълване? Вх. №46-00-244 от 17.08.2020 г.

Отговор:

Съгласно раздел А „Критерии за оценка на административно съответствие и допустимост“ от Правилник за оценка на проектни предложения, цялата конкурсна документация следва да се подаде по утвърдените образци на документи. Цитираните документи са качени в pdf формат, който е активен (т.е. има възможност в празните полета да се пише) и в него следва да се попълни необходимата информация.
Страницата е редактирана последно на: 18.08.2020
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube