Въпрос №1-1 Здравейте, има ли долен праг на сумата на бюджета/съфинансирането на проектно предложение по НИФ 11? с Вх. № 46-00-243/14.08.2020 г.

Отговор:

Няма минимален праг на безвъзмездната финансова помощ за Научноизследователски и развойни проекти. Съгласно  чл. 32 от ПУСНИФ 2020 г. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за Научноизследователски и развойни проекти е до 500 000 лв. /петстотин хиляди лева/.

Планираните допустими разходи следва да са необходими за изпълнението на проекта, да са съотносими с фазите и дейностите по изпълнение на проектите и да отговорят на принципите за добро финансово управление – икономичност, ефективност и ефикасност на вложените средства.
Страницата е редактирана последно на: 19.08.2020
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube