Въпрос №1-3 Документите за кандидатстване от сайта на ИАНМСП са zip file Doc_Kandidatstvane с 10 приложения и Д О Г О В О Р за финансиране на проект по Националния иновационен фонд. Нали? Друго ще ни е необходимо ли? с Вх. № 46-00-251/18.08.2020 г.

Отговор:

Необходимите документи за кандидатстване са посочени в Правилник за оценка на проектни предложения и приложенията към него, качени на сайта на ИАНМСП, раздел „Национален иновационен фонд“, подраздел „Кандидатстване“.

При кандидатстването се изискват и документи, които се издават от външни институции, различни от ИАНМСП и не са публикувани като приложения, но са изискуеми в процеса на оценката за административно съответствие и допустимост.
Страницата е редактирана последно на: 19.08.2020
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube