Въпрос №1-5 Здравейте, може ли новорегистрирана фирма да кандидатства по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания”? с Вх. № 46-00-252/19.08.2020 г.

Отговор:

Съгласно чл. 17, ал. 1 от ПУСНИФ 2020 г., допустим кандидат за финансиране по конкурсна сесия на НИФ по схемата е предприятие – регистриран в България търговец по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз.

Във връзка с гореизложеното следва, че Вашата фирма може да кандидатства като стартираща, която трябва да бъде регистрирана съгласно Търговския закон.
Страницата е редактирана последно на: 19.08.2020
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube