Конкурс за длъжност Главен юрисконсулт дирекция Административна

Обява за конкурс: за провеждане на конкурсна процедура за държавен служител на длъжност главен юрисконсулт в дирекция Административна.

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкур за длъжност главен юрисконсулт в дирекция Административна.

Уведомление – Дата и час за провеждане на  конкурсната процедура.

Списък на допуснатите до интервю кандидати, от проведен първи етап на изпит за длъжността главен юрисконсулт в д-я “Административна”.

Формуляр за окончателните резултати на кадидатите от конкурса за длъжност главен юрисконсулт в дирекция “Административна”.
Страницата е редактирана последно на: 23.11.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: