Въпрос № 1-2 „ 1.Във връзка с обявената схема за кандидатстване по 11-та конкурсна сесия на НИФ, моля за отговор на следния въпрос: Може ли едно предприятие-МСП, получило пълната субсидия от 500 000 лв. по 10-та конкурсна сесия на НИФ, да участва по 11-та конкурсна сесия на НИФ, отново с бюджет с максимално заявена субсидия?“ с вх. № 94-00-481-1/18.08.2020 г.

Отговор :

  1. В случай, че едно предприятие-МСП е получило пълната безвъзмездна финансова помощ (БФП) от 500 000 лв. по 10-та конкурсна сесия на НИФ, не може да участва по 11-та конкурсна сесия на НИФ, отново с бюджет с максимално заявена БФП.

Съгласно чл. 32 (1) от ПУСНИФ – 2020 г. максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за научноизследователски и развойни проекти е до 500 000 лв. /петстотин хиляди лева/. Един кандидат не може да усвои самостоятелно повече от 750 000 лв. БФП, като тази стойност се отнася за сбора от заявената БФП от кандидата за текущата сесия, заедно с окончателно верифицираната БФП за целия проект за същия кандидат за предходните 4 сесии, независимо дали е усвоил БФП чрез самостоятелно участие или в партньорство. В случай на кандидатстване по сесия, по времето на която се изпълняват предходни сесии, от изпълняващите се сесии се взима предвид сумата на договорената БФП за изпълнение на съответното проектно предложение.
Страницата е редактирана последно на: 25.08.2020
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube