Въпрос 1-10 „Във връзка с обявената 11 конкурсна сесия на Национален иновационен фонд, имам следния въпрос по отношение на публикуваните документи за кандидатстване. Към момента документите за попълване – заявлението , декларациите, споразумението и Форма 2а са в pdf вариант. Планирате ли публикуването на документите във формат удобен за попълване?“ с вх. № 46-00-244/17.08.2020 г.

Отговор :

1.Документите за кандидатстване по 11 конкурсна сесия на Национален иновационен фонд – заявление , декларации, споразумение и Форма 2а, са публикувани на интернет – страницата на ИАНМСП – https://www.sme.government.bg/ и са в pdf формат, който разрешава попълването на полетата във формулярите.
Страницата е редактирана последно на: 25.08.2020
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube