Въпрос 1-5 „Проектът с който възнамеряваме да кандидатстваме е приложение за видео разговори, с различни допълнителни функционалност. Въпросът ми е има ли максимална сума която ни ограничава при за дълготрайните активи? В случая е нужен отделен сървър за приложението. Другият ми въпрос е нужни ли са 3 оферти за този плануван сървър и на какъв етап от кандидатстването, за да плануваме този разход? с вх. № 46-00-255/19.08.2020 г.

Отговор:

По първи въпрос:

Чл. 31 (9) от ПУСНИФ 2020 Разходите за дълготрайни материални (ДМА) и нематериални активи (ДНА), планирани в бюджета на проекта, включват само разходите за начислените амортизационни отчисления за закупените ДМА и ДНА съгласно определените в Закона за корпоративното подоходно облагане годишни амортизационни норми. Допустимият дял на планираните разходи за амортизационни отчисления в бюджетно перо „Разходи за инструменти и оборудване” на всеки участник поотделно не може да надвишава 50 % от общите планирани разходи в бюджета на съответния участник.

 

По втори въпрос:

Процедурата за избор на доставчик е описана подробна в чл. 52 от ПУСНИФ 2020.

Чл. 52 (6) При разходи под 30 000 лв. процедура по избор на доставчик не се извършва.

Чл.25 (3) Допустимите разходи следва да са планирани в бюджета на проекта, като извършването им да бъде планирано след датата на подписване на договора за финансиране или началната дата за стартиране на проекта, която изрично е уговорена с договора за финансиране на проекта.
Страницата е редактирана последно на: 27.08.2020
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube