Въпрос 75: при попълване на приложение 2 – декларация МСП чл.3 и чл. 4 не може да бъде попълнен ЕИК с водеща цифра „0“. Това довежда до непълен и некоректен номер на ЕИК. Как следва да процедираме в този случай?

Отговор:

Имате възможността да попълните ръчно на хартия.
Страницата е редактирана последно на: 27.08.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: