Въпрос 76: предприятие е с КИД от допустимите по ваучерната схема, практикува само този КИД от създаването си през 2018 г., като през 2019 и 2020 г. е наело помещение, назначило е работници, закупило е оборудване, изцяло по КИД, по който работи. Документално, от договорите за наем, от трудовите договори и от закупеното оборудване е много ясно видно, че цялата дейност е по споменатия КИД. Предприятието до момента няма продажби и по методиката на НСИ не може да му се издаде КИД. Предприятието ще кандидатства по ваучерната схема, защото изцяло отговаря на условията за допустимост. Ще има ли проблем, по отношение на признаването на КИД на предприятието и необходимо ли е нещо допълнително за удостоверяването му.

Отговор:

Моля, вижте Критериите за допустимост – Кода на икономическа дейност съгласно КИД 2008, спрямо която ще се използва (ще е приложима/ ще се внедрява) ИКТ услугата/ите, за която/които кандидатът подава проектно предложение за получаване на ваучер е същия като кода на основна икономическа дейност осъществявана от кандидата. /липсата води до отхвърляне/.
Страницата е редактирана последно на: 27.08.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: