Въпрос 80: Бихме искали да отправим запитване към Вас дали все още има възможности за кандидатстване като ИКТ доставчици във връзка с изпълнението на Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на МСП?

Отговор:

Подаването на документи за доставчици по ИКТ услуги по проект „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии(ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“ приключи на 20.12.2019 г. Списъкът с одобрените доставчици ИКТ услуги на двата типа ваучери(Ваучер тип 1 и Ваучер тип 2) е публикуван на официалната страница на ИАНМСП на 06.02.2020 г.

На 31.08.2020 г. ще бъде открита сесията за кандидатстване само и единствено за приемане на проектни предложения за ползватели на услугата.
Страницата е редактирана последно на: 27.08.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: