Въпрос 82: Помощта, предоставена чрез ваучерната схема, счита ли се за държавна помощ?

Отговор:

Помощта, отпускана по схемата е държавна помощ под режим “de minimis”.
Страницата е редактирана последно на: 27.08.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: