Въпрос 84: Допустимо ли е Доставчик на услуги да подаде документи като Кандидат и изрично избере Доставчик на услуги, различен от себе си?

Отговор:

В условията за кандидатстване и правилата за изпълнение на процедурата са посочени изчерпателно условията, на които кандидатът за предоставяне на ваучер по схемата следва да отговаря. Доколкото за същия са налице всички условия за допустимост и няма сходство и идентичност на услугите, за които се кандидатства, съответно предоставя, то доставчикът може да кандидатства като бенефициент МСП.
Страницата е редактирана последно на: 27.08.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: