Въпрос 85: Допустимо ли е да кандидатстват за ваучери две дружества, които отговарят на изискванията, но собственик и управител и на двете е едно и също лице (т.е. едно лице е собственик и също управител на двете дружества)? Уточнението е, че двете дружества кандидатстват поотделно, всяко от тях със собствен проект, като проектите не се дублират (т.е. не е един и същи проект).

Отговор:

В Условията за кандидатстване са посочени изчерпателно критериите за допустимост на кандидатите. Доколкото подобно условие не е заложено, то двете юридически лица могат да кандидатстват с отделни проектни предложения.
Страницата е редактирана последно на: 27.08.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: