Въпрос 86: Имаме следните въпроси относно ваучерната схема: 1. Договорът с изпълнител на ИКТ услуга по ваучерната схема от коя дата трябва да бъде? Може ли да бъде с дата преди 31.08.2020 г.? Има ли някакви времеви ограничения относно датата на този договор? 2. Документите (декларации и договор), които трябва да се приложат подписани електронно, са каква дата и час трябва да са? Допустимо ли е да са подписани електронно преди 10:00 ч. на 31.08.2020 г.? 3. Допустимо ли е да кандидатстват за ваучери две дружества, които отговарят на изискванията, но собственик и управител и на двете е едно и също лице (т.е. едно лице е собственик и също управител на двете дружества)?

Отговор:

  1. Договорът с доставчик на ИКТ услуги следва да бъде с дата, преди датата на подаване заявлението за участие.
  2. Документите (приложенията) следва да бъдат с дата, преди датата на подаване на заявлението за участие.
  3. В Условията за кандидатстване са посочени изчерпателно критериите за допустимост на кандидатите. Доколкото подобно условие не е заложено, то двете юридически лица могат да кандидатстват с отделни проектни предложения.Страницата е редактирана последно на: 27.08.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: