Въпрос 88: В офертата към Договора Приложение 3.1. трябва ли да се посочва цена, след като стойността е обявена в номиналната стойност на ваучера в Условията за кандидатстване? Ако в офертата е задължително да се посочи цена и цената е по-ниска от номиналната стойност на ваучера, какво ще се изплати на изпълнителя на ИКТ услуги – стойността на ваучера или цената посочена в офертата?

Отговор:

Цената на договора е стойността на съответния ваучер за предоставяне на услугата и не може да се залага сума различна от тази стойност.
Страницата е редактирана последно на: 27.08.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: