Въпрос №1-16 “Бих искал да попитам дали представлявано от мен дружество покрива критериите за кандидатстване по програмата за финансиране на НИФ 11. Дружеството се казва “Фос България” ЕООД и основната му дейност е разработване на иновативен софтуер, който ще позволи обикновен мобилен телефон да бъде използван като ПОС терминал без допълнително устройство към него. Това би бил първият подобен софтуер в света и ще позволи на много малки бизнеси, които в момента приемат плащания от клиентите си единствено в кеш, лесно да превърнат собственият си телефон си в ПОС терминал и да започнат да приемат и картови плащания. В момента компанията е в етап на разработване на нови функционалности на софтуера и продуктът все още не е пуснат на пазара. Финансирането от НИФ 11 би се използвало за вътрешна научноизследователска и развойна дейност по продукта, основно чрез наемане на нов персонал (програмисти). С оглед на тази информация, моля за кратко становище дали компанията отговаря на критериите на програмата.“ с Вх. № 46-00-261/24.08.2020 г.

Отговор:

Съгласно чл.19 ал.5 от ПУСНИФ 2020 г. „НИФ не финансира проекти, за които помощта няма стимулиращ ефект. Помощта, отпускана за реализацията на научноизследователски и развоен проект, няма стимулиращ ефект, ако работата или дейност по проекта са започнали преди подаване на заявлението за участие.“

         Във връзка с горе изложеното следва, че Вашият проект не може да бъде финансиран, тъй като дейностите по него са стартирали с разработване на нови функционалности на софтуера.
Страницата е редактирана последно на: 27.08.2020
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube