Въпрос 90: В договора чл. 1.1 става дума за Приложение 1, което е оферта. Имаме ли образец? И още Приложение 2 са Общи условия – къде можем да ги намерим? Необходимо ли е да ги подписваме, сканираме и прилагаме към договора?

Отговор:

Няма образец на офертата. 

Приложение 2 към договора е достъпно на следния интернет адрес: https://www.sme.government.bg/?page_id=48515
Страницата е редактирана последно на: 27.08.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: