Въпрос 1-7 „1. По отношение на бюджетно перо „Разходи за материали и консумативи“, допустимо ли е включването на канцеларски материали (например тонер, папки, хартия и т.н.)? 2. В случай, че е допустимо, всеки материал ли се вписва на отделен ред или е възможно и да впишем „Канцеларски материали“ без да се уточнява поотделно?“ с вх. № 46-00-244-5/01.09.2020 г.:

Отговор:

  1. Разходи за канцеларски материали (тонер, папки, хартия и др.) могат да се планират в бюджетно перо „Разходи за материали и консумативи“ в случай, че са пряко необходими за изпълнението на проекта, съгласно изискването на чл.31, ал.22 на ПУСНИФ 2020 г.;
  2. Разходите за канцеларски материали могат да се планират в бюджетно перо „Разходи за материали и консумативи“ като активи с отделни наименования по отделни позиции, както и в група „Канцеларски материали“ в отделна обособена позиция.

 
Страницата е редактирана последно на: 03.09.2020
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube