Въпрос 108: „Здравейте, имам въпроси относно новата мярка за подпомагане на МСП с ваучери за 5 000 и 20 000 лева. Моята фирма е издател на книги. Имам разработен сайт. Бих искал да попитам какви са допустимите разходи по втората схема за 20 000 лева. В обявата пише, че са за “дигитален маркетинг”. Какво точно се разбира под “дигитален маркетинг”? Имам голям проблем с рекламата. Искам повече хора да научат за една конкретна книга например. Искам да изготвя клип, който да бъде излъчен по дадена телевизия. Допустим разход ли е ? Самото финансиране (плащане) за излъчване н реклами допустим разход ли е? Допустими ли са разходи за реклама в сайтове чрез банери и свързването им към сайта ми? Какво изобщо се разбира под “дигитален маркетинг”? Имам нужда например да си закупя една професионална копирна машина и принтер. Това допустим разход ли е ? И други подобни въпроси. Благодаря Ви предварително за отговорите и отделеното време. И на последно място, тук ли ще ми изпратите отговор или да търся някъде из сайта Ви? Лек ден!“

Отговор:

Във връзка с вашия въпрос изпращам линка, от който ще получите информацията, която ви интересува.

На сайта на ИАНМСП, в  директория https://www.sme.government.bg/?page_id=51249

се намира цялата информация за Условия за кандидатстване, приложими документи, допустими  кандидати, срокове. Можете да влезете директно през банера Ваучерна схема за ИКТ услуги.
Страницата е редактирана последно на: 03.09.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: