Въпрос 109: „Пиша Ви относно програмата „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“. Въпросът ми към Вас е как бихме могли да станем доставчици на ИКТ? Дали това може да се случи в момента и какви са условията и процедурите?

Отговор:

Процедурата за избор на доставчици на ИКТ услуги е приключила.
Страницата е редактирана последно на: 03.09.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: