Въпрос 113: Как да изготвя и изпратя отговор на писмо от Оценителната комисия?

Отговор:

Подробна информация относно :

 Изготвяне и изпращане на писмо от Оценителната комисия  може да намерите в т.7 от ръководство за потребители в ИСУН  2020 на интернет адрес :

https://files2020.government.bg/65ed0e93-a6d3-4bd9-af55-8245387c9636?access_token=0c__Pz-JrGvGxMSetTC9nwVVKct1kxeetBjWXBOQpCHoZT2ceO1KYD364xGdzC9dJ93utE4hT18K2coGycXSYahSsKdSXTdf7l9ahD_Eff7D904Q-2MWQFz1JD8598VGntRycN6c0lacVbIvTJZzTyaWenf2EWU4I4le8L3RvR36L-Lu9kTdAS6KF6wRfAi7SJWEv1zA5hdm0exzN4SkQaKSyyz-1SzH4uoOeQZV6jPfdCxWa6S2JJ6hnhf984yZN4cL_4L6QC1XCVu_xoZMjA
Страницата е редактирана последно на: 09.09.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: