Въпрос 114: Пиша Ви относно програма „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“ като бих искала да кандидатствам за ваучер на стойност 5000 лв. Въпросът ми е възможно ли е фирми за търговия с дрехи да кандидатстват за ваучера? Прегледала съм критериите за допустимост, но бих искала да разбера точно за този тип фирма. Благодаря предварително!

Отговор:

Допустимите кандидати по Кодове на икономическа дейност са разписани в т. 7 от Условията за кандидатстване, публикувани на следния интернет адрес: https://www.sme.government.bg/?page_id=51254
Страницата е редактирана последно на: 09.09.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: