Въпрос 115: Относно процедурата за ваучери за ИКТ услуги, получихме искане за пояснение и в него пише, че трябва да приложим “Справка за обобщените параметри на предприятието, което подава декларация по чл. 3 и чл. 4 на Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец”. Моля да ни кажете от къде можем да намерим образеца. Също така, пише че документите се прилагат в т.6 „Прикачени електронно подписани документи“ от Формуляра за кандидатстване, но това поле е заключено и не може да се прикачи никакъв документ.

Отговор:

Всички необходими документи са достъпни на интернет адрес:

https://www.mi.government.bg/bg/themes/deklaraciya-za-msp-i-ukazaniya-za-popalvane-12-285.html

Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия, както Указанията за нейното попълване и Справка за обобщените параметри на предприятието, което подава декларация по чл. 3 и чл. 4 на ЗМСП.

 
Страницата е редактирана последно на: 09.09.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: